- -

Page tree

6.1. Drets d’autor, PoliformaT i portals científics

6.2. Prevenció del plagi

6.3. Llicències Creative Commons

6.4. Usos permesos d’obres amb drets reservats

6.5. Tesi per compendi

6.6. Publicació d’obres noves a partir d’altres de prèvies: publicació de tesis doctorals

6.7. Normativa i política de la UPV sobre publicació

6.8. Drets d’autor en obres pròpies

  • No labels