- -

Page tree

Sí que pots fer-ho si es donen les condicions següents:

Si ets professor de la UPV i no hi ha cap finalitat comercial, en l’àmbit de la formació reglada pots pujar a PoliformaT, sense haver de demanar permisos, una porció d’una obra, cap al 10% d’aquesta, equivalent a:

 • Un article d’una revista
 • Un capítol d’un llibre
 • Una obra aïllada de caràcter plàstic o fotogràfic

Per a poder fer això, s’han de complir aquestes condicions:

 • Que es tracte d’obres ja divulgades.
 • Que hages accedit a l’obra original de manera lícita.
 • Que indiques l’autoria de l’obra original.
 • Que les puges a PoliformaT amb una finalitat docent o de recerca.
 • Que només hi tinguen accés els alumnes, els professors o els investigadors de la Universitat.
 • Que l’obra no es tracte de:
  • Una partitura musical
  • Una obra d’un únic ús, com pot ser un quadern d’exercicis
  • Una compilació d’obres

No obstant això, et recomanem que, sempre que siga possible i les obres estiguen en un web públic, en lloc de pujar les obres a PoliformaT, en puges l’enllaç corresponent. Els teus alumnes podran consultar-les sempre que la UPV tinga els recursos subscrits i s’hi connecten dins del rang institucional d’IP. Aquests enllaços, igual que les cites bibliogràfiques, no tenen restricció d’ús.

Si necessites pujar a PoliformaT material no inclòs en aquestes excepcions de la llei, per exemple:

 • Perquè s’adreça a alumnes fora de l’àmbit de la formació reglada, com pot ser material per a un MOOC
 • Perquè correspon a una porció superior al 10%
 • Perquè es tracta de quaderns d’exercicis o altre material d’un sol ús
 • Perquè es tracta de compilacions d’imatges
 • Perquè les obres són audiovisuals, com ara uns vídeos…

En tots aquests casos, t’has d’adreçar a CEDRO, VEGAP, o a qui posseïsca la titularitat dels drets d’explotació, per a obtenir permís o una llicència puntual.