- -

Page tree

D’una banda, com a autor d’una obra, una tesi o un treball acadèmic no publicat, tens tots els drets. És a dir, a més dels drets morals, en tens els drets d’explotació.

Si ets autor d’un article o una altra publicació, o d’una tesi per compendi, tens tots els drets morals sobre la teua obra, però respecte als d’explotació, dependrà dels que hages cedit a l’editorial.

D’altra banda, en la creació de la teua obra, els límits als drets d’autor que estableix la llei et permeten fer ús de les obres d’altres autors. Els límits que més t’interessen en aquest sentit són aquests dos:

  • Còpia privada d’una obra (art. 31). Et permet fer una còpia d’una obra ja divulgada, sempre que la còpia la faça una persona física, no una empresa, i només per a un ús privat. També has d’haver accedit a l’obra legalment i des d’una font lícita. Per exemple, pots fer una fotocòpia d’un article per al teu ús personal.
  • Cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o de recerca científica (art. 32). Aquest límit et permet inserir en la teua obra fragments d’altres obres, sempre que siga en forma de cita o il·lustració de la teua línia argumental. En aquest cas, recorda sempre que has de citar la font i posar entre cometes el paràgraf que cites.