- -
Page tree
Title: 6.8.1. Quins drets tinc com a autor d’una obra, una tesi, treballs acadèmics, articles, etc.?  
Author: Raquel Vallés Navarro Jun 25, 2019
Last Changed by: Raquel Vallés Navarro Jun 25, 2019
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.upv.es/confluence/x/lgCSE
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: 6.8. Drets d’autor en obres pròpies
Labels
Global Labels (1)