- -

Page tree

L’autor d’una obra, o qui en tinga els drets d’explotació, pot optar per cedir determinats drets d’explotació en favor de la societat, a fi de contribuir a la difusió de la cultura i la ciència.

Amb aquesta finalitat de gestionar autoritzacions d’ús sobre una obra han sorgit les llicències Creative Commons. Permeten concretar quins drets es reserva l’autor o llicenciatari i quins cedeix, i ho fan sobre la base de quatre tipus de drets que combinats entre si donen lloc a sis tipus de llicència Creative Commons. Els drets són aquests:

Reconeixement (Attribution):

Només cal reconèixer l’autoria de l’obra.

No comercial (Non commercial):

L’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Sense obres derivades (No Derivative Works):

L’autorització per a explotar l’obra no inclou la transformació per a crear una obra derivada.

Compartir igual (Share alike):

S’autoritzen obres derivades sempre que les noves mantinguen la mateixa llicència.

Consulta més informació sobre les llicències Creative Commons