- -

Page tree

Els articles que diposites a Sénia arriben a RiuNet després d’un procés de revisió de la Biblioteca. En la revisió s’analitzen els permisos de cada article sobre accés obert en funció de la política editorial. D’aquesta manera, els teus articles són visibles a RiuNet només en la mesura permesa.