- -

Page tree

El plagi implica l’apropiació de l’autoria d’una obra, o de part d’una obra, com ara un paràgraf o una frase, pel fet de no indicar-ne l’origen ni citar-ne la font original. Suposa una infracció al dret d’autor, i és un exemple de mala praxi científica.

Hi ha diferents situacions en què s’incorre en plagi, com per exemple:

  • Quan presentem una obra, o part d’una obra, aliena com si fora nostra. Per exemple, si prenem paràgrafs d’una altra obra els hem de posar entre cometes i indicar-ne la font de procedència; de la mateixa manera, si parafrasegem o resumim un altre autor, cal presentar-lo com l’autor de les idees originals.
  • Comprar un treball a una tercera persona i signar-lo com a propi.
Parlem d’autoplagi quan un autor presenta com a inèdites idees o resultats que no són més que reciclatge d’obres anteriors seues.