- -

Page tree

El Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat regula que les tesis aprovades s’han de dipositar en algun repositori i estar en obert llevat que hi haja un impediment legal per a fer-ho o bé es vulguen protegir mitjançant patent. Després, la teua tesi ha d’estar a RiuNet en obert.

Després de la lectura de la tesi, pots publicar-la, però tin en compte que algunes editorials poden sol·licitar que l’obra continga alguna novetat per a acceptar-la. En aquest cas, la publicació posterior ha d’aportar originalitat sobre la tesi original i, per tant, n’esdevindrà una obra derivada.