- -

Page tree

Si fas una tesi per compendi, és a dir, formada per articles ja publicats, has de tenir en compte les polítiques editorials de les revistes respecte a l’accés obert, que bàsicament es resumeixen així:

  • Articles publicats en revistes amb llicències Creative Commons: pots deixar la teua tesi en obert.
  • Articles dels quals t’has reservat els drets d’explotació: pots deixar la teua tesi en obert.
  • Articles amb drets reservats per l’editorial: contacta amb l’editorial i sol·licita un “permís per a difondre la tesi al repositori institucional”.

En aquest darrer cas, l’editorial pot obligar a un període d’embargament abans del dipòsit en obert. Has d’incloure aquesta informació en l’aplicació de tesi:

  • Embargament de fins a 12 mesos: indica-ho en el formulari de pujada del fitxer per a la defensa.
  • Embargament superior a 12 mesos: a més d’indicar-ho, has d’aportar la prova de l’embargament; per exemple, un correu enviat per l’editorial.

Si tens cap problema, per exemple, amb els períodes d’embargament, o la teua tesi processa dades sensibles que no s’han de fer públiques, etc., contacta amb la Comissió Permanent de l’Escola de Doctorat, que hi dictaminarà en cada cas.

Et recomanem que consultes l’esquema Publicar la tesi per compendi de publicacions, i el web de l’Escola de Doctorat Directrius per a la presentació de tesis doctorals a la UPV amb resultats publicats prèviament.