- -

Page tree

Si el material està protegit per llicències Creative Commons, ens hem d’ajustar a les restriccions de la llicència concedida.

Si està protegit per copyright, cal atenir-se al que determina la Llei de propietat intel·lectual en l’article 32 respecte a les “cites i ressenyes i il·lustració amb finalitats educatives o d’investigació científica”; s’hi permet l’ús de materials aliens en les condicions següents:

  • Que l’obra estiga divulgada i s’haja obtingut lícitament.
  • Que els materials en qüestió s’usen a títol de cita o per a fer-ne l’anàlisi, el comentari o el judici crític, i en exclusiva per a l’activitat docent o de recerca.
  • Que s’indique clarament l’autor i la font de l’obra.