- -

Page tree

Igual que en publicar amb qualsevol altra editorial, quan publiques amb l'Editorial UPV els teus drets dependran del contracte d'edició que hages signat. Segons el mateix t'hauràs reservat tots els drets d'ús sobre la teua obra o bé hauràs cedit alguns d'ells a la UPV.

Fixa't en les clàusules que fan esment al tipus de format que s'autoritza i a la vigència del contracte, així com al tipus de distribució autoritzada que pot ser comercial, amb període d'embargament o en accés obert.