- -

Page tree

Per a evitar el plagi o la deshonestedat acadèmica hem de referenciar correctament i fer ús de les cometes, si es tracta d’una cita exacta, i indicar sempre la font tant quan se cita com quan es parafraseja. Cal evitar inventar-se cites; és a dir, citar autors que un no s’ha llegit o atribuir idees o conclusions a autors als quals en realitat no els corresponen.

Per a evitar ser plagiats podem incloure metadades en textos i imatges o marques d’aigua en els documents. També es recomana incloure la cita de l’obra en el mateix document per a assegurar que se cita correctament. Així, a més, s’evita que el text quede orfe, i puga arribar al lector descontextualitzat, la qual cosa ocorre per exemple quan trobem un text a través d’un cercador.

Et recomanem que consultes la Política d’integritat científica i bones pràctiques en investigació a la Universitat Politècnica de València i la guia sobre ús ètic de la informació El plagi: com es pot evitar i detectar.