- -

Page tree

  • Quan estigues gestionant la publicació de l'article en la plataforma d'edició, si l'editorial comprova que el teu correu o afiliació és de la UPV i la revista està inclosa en l'acord transformatiu, et presentarà l'opció que el teu article siga finançat per la universitat.

En aquesta llista de revistes incloses en els acords transformatius pots veure quines entren en l'acord.

  • Abans de continuar la sol·licitud comprova si l'article compleix els requisits UPV per a ser finançat, incloent-hi que la revista on publiques estiga en el Q1 o en el Q2. En cas afirmatiu, pots sol·licitar el finançament des de la mateixa plataforma de l'editorial.
  • Tant si la UPV accepta el finançament com si el rebutja rebràs un correu de l'editorial informant-te de la decisió.

El rebuig de finançament d'un article per la UPV obri dues opcions, el finançament d'aquest pels autors o altres finançadors perquè l'article estiga en accés obert, o bé la publicació tradicional, fet que implica generalment l'accés obert final, a través de RiuNet, després d'un període d'embargament.

D'altra banda, per a facilitar la gestió i optimar la disponibilitat de les APCs, et demanem que notifiques l'enviament d'articles, en la seua primera fase (submission), a alguna de les revistes incloses en els Acords transformatius; per a això utilitza el canal PoliConsulta.

En cas de dubte, contacta'ns amb un PoliConsulta.

  • No labels