- -

Page tree

En 2021 la UPV ha signat Acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer, Wiley i ACS per a la publicació en obert, finançada per la UPV, en una llista limitada de revistes.

Com a requisit per al finançament d'un article, la universitat requereix que la revista on es publica estiga enquadrada en el Q1 o en el Q2 del JCR. Consulta les llistes de revistes que són susceptibles de finançament per la UPV en PoliScience.

A més, per a accedir al finançament d'un article per la UPV, cal complir aquests altres requisits.

En cas de dubte contacta'ns amb un PoliConsulta.

  • No labels