- -

Page tree

La UPV ha signat acords transformatius amb les editorials Elsevier, Springer, Wiley i ACS per a la publicació en obert, finançada per la UPV, en una llista limitada de revistes.

Com a requisit per al finançament d'un article, la universitat requereix que la revista on es publica estiga enquadrada en el Q1 o en el Q2 del JCR. Consulta les llistes de revistes que són susceptibles de finançament per la UPV.

A més, per a accedir al finançament d'un article per la UPV, cal complir aquests altres requisits.

En cas de dubte contacta'ns amb un PoliConsulta.

  • No labels