- -

Page tree

Segons la convocatòria de l'any 2021 del procediment de concessió d'ajudes als "Projectes de Generació de Coneixement", en el marc del Programa estatal d'investigació científica i tècnica i la seua transferència 2021-2023, apareixen les següents referències a les dades d'investigació:

  • les dades d'investigació s'han de depositar en repositoris institucionals, nacionals o internacionals abans que transcórreguen dos anys des de la finalització del projecte, amb la finalitat d'impulsar l'accés a dades d'investigació de les ajudes finançades.
  • es valorarà ... ; en cas que resulte pertinent, el Pla de gestió de dades de recerca (PGD) associat als resultats;...; la difusió i l'accés obert dels resultats i de les dades (en aquells casos que així ho requerisquen).
  • s'ha de presentar una previsió del Pla de gestió de dades d'investigació en el qual s'indique quines dades s'arreplegaran o generar (tipologia i formats), com serà l'accés (qui, com i quan es podrà accedir a les dades) i en quin repositori està previst el depòsit.

Més informació a la Biblioguia sobre dades d'investigació