El PGD és un document formal que s’ha de presentar a l’inici de la investigació, en què s’esbossa la gestió que s’aplicarà durant el cicle de vida de les dades, des de la creació fins a la finalització del projecte d’investigació.

S’hi descriu quines dades es recullen o generen, quina metodologia i normes s’empren, com es comparteixen i posen en obert, i com es conserven i preserven.

Per a l’elaboració del Pla hi ha disponibles diverses guies, com poden ser el DMP ONLINE o en espanyol Pagoda PGDonline, adaptació de la primera realitzada pel Consorcio Madroño.