- -

Page tree

Publicar en revistes amb model de negoci de subscripció que permeten el dipòsit al repositori institucional no et costarà res, ja que els costos es cobreixen amb les subscripcions; aquesta és l’anomenada via verda a l’accés obert, però generalment els articles estan sotmesos a un període d’embargament.

Publicar en revistes d’accés obert que pertanyen a la via daurada, és a dir sense model de subscripció, no et costarà res en molts casos, consulta les revistes gratuïtes d’accés obert a DOAJ.  En altres casos la publicació porta associats uns costos aplicats pels editors, són els anomenats Article Processing Charge (APC), consulta a DOAJ. Totes les revistes que trobes en aquest portal són de qualitat i amb revisió per iguals.

Per a consultar la política de costos d’una revista concreta visita’n la pàgina web.

El cost de les APC pot ser inclòs com a despesa del projecte d’investigació si s’ha rebut finançament del H2020 (apartat 6.2.Sr.3), el Programa Estatal d’Investigació (article 20, apartat 7.g) o les Ajudes a la Investigació de la Generalitat Valenciana (annex 9, base 4, apartat 3.d).