Publicar en revistes amb model de negoci de subscripció que permeten el dipòsit al repositori institucional no et costarà res, ja que els costos es cobreixen amb les subscripcions; aquesta és l’anomenada via verda a l’accés obert, però generalment els articles estan sotmesos a un període d’embargament.

Publicar en revistes d’accés obert que pertanyen a la via daurada, és a dir sense model de subscripció, no et costarà res en molts casos, consulta les revistes gratuïtes d’accés obert a DOAJ.  En altres casos la publicació porta associats uns costos aplicats pels editors, són els anomenats Article Processing Charge (APC), consulta a DOAJ. Totes les revistes que trobes en aquest portal són de qualitat i amb revisió per iguals.

Per a consultar la política de costos d’una revista concreta visita’n la pàgina web.

El cost de les APC pot ser inclòs com a despesa del projecte d’investigació si s’ha rebut finançament del H2020 (apartat 6.2.Sr.3), el Programa Estatal d’Investigació (article 20, apartat 7.g) o les Ajudes a la Investigació de la Generalitat Valenciana (annex 9, base 4, apartat 3.d).