- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

 

Segons la forma d'accés podeu trobar::

  • Programes instal·lats localment que no necessiten la xarxa UPV (Windows, Mac)

  • Programas instal·lats localment que necessiten la xarxa UPV (Windows, Mac)

  • Els equips estan configurats per a l'accés a VDI-UPV des d'https://www.vdi.upv.es/.
    Aquesta web permet l'accés a un escriptori amb la majoria d'aplicacions corporatives instal·lades. L'usuari simplement deu autenticar-se en la web i ja pot usar el servei amb un simple clic sobre la icona Aula_Llibre.

  • Algunes aplicacions, de les que requereixen la xarxa de la UPV, també necessiten la unitat X:, existeix un accés directe en l'escriptori per a connectar la X (si prèviament s'ha connectat a la xarxa de la UPV).

Tal com indica la normativa, els alumnes no poden modificar la configuració del sistema ni instal·lar cap programa nou.

 

 

  • No labels