- -

Page tree


Segons la forma d'accés podeu trobar:

  • Programes instal·lats localment que no necessiten la xarxa UPV (WindowsMac)

  • Programas instal·lats localment que necessiten la xarxa UPV (WindowsMac)

  • Els equips estan configurats per a l'accés a polilabs. Aquesta web permet l'accés a un escriptori amb la majoria d'aplicacions corporatives instal·lades.

  • Algunes aplicacions de les quals requereixen xarxa de la UPV també necessiten la unitat X:, existeix un accés directe en l'escriptori per a connectar la X (si prèviament s'ha connectat a la xarxa de la UPV).

Tal com indica la normativa, els alumnes no poden modificar la configuració del sistema ni instal·lar cap programa nou.

Per a connectar amb la unitat W des d'un Mac: