- -

Page tree

En general es pot sol·licitar el reconeixement de formació transversal obtinguda fora d'UPV, sempre que es tracte de formació equiparable a l'oferida per l'escola de doctorat.

Pots obtindre més informació en aquest enllaç.