- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En general es pot sol·licitar el reconeixement de formació transversal obtinguda fora d'UPV, sempre que es tracte de formació equiparable a l'oferida per l'escola de doctorat.

Pots obtindre més informació en aquest enllaç.