- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Els bibliotecaris t'oferim respostes breus a consultes, assessoria sobre les bases de dades adequades per a les cerques i el seu ús, i ajuda en la localització de llibres, articles i altres documents.

Pots consultar les nostres biblioguies, fer la teua pregunta a través de La biblioteca respon o sol·licitar una sessió personalitzada de cerca d'informació.