- -
Page tree
Title: 2.8.1. Com es busca informació i bibliografia per als treballs de classe, TFG, TFM, tesis i publicacions?  
Author: Eva Calatrava Barrio Jun 19, 2018
Last Changed by: Eva Calatrava Barrio Jun 19, 2019
Tiny Link: (useful for email) https://wiki.upv.es/confluence/x/KADlD
Export As: Word · PDF  
Hierarchy
Parent Page
    Page: 2.8. Cerques temàtiques
Labels
Global Labels (1)