- -

Page tree

A la majoria de recursos electrònics (bases de dades, revistes o llibres) s'accedeix directament per reconeixement IP de l'ordinador dins de la xarxa de la UPV o a través de VPN des de fora del campus.

Alguns recursos electrònics també permeten als membres de la UPV la connexió externa utilitzant la identificació electrònica (usuari i contrasenya de la UPV) mitjançant el Servei d'Identitat de RedIRIS (SIR).

Solament alguna base de dades, algun llibre electrònic  i alguna revista electrònica necessiten usuari i contrasenya específic per accedir-hi. La informació apareix en la fitxa del recurs, una vegada t'identifiques en Polibuscador: