- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


A la majoria de recursos electrònics (bases de dades, revistes o llibres) s'accedeix directament per reconeixement IP de l'ordinador dins de la xarxa de la UPV o a través de VPN des de fora del campus.

Alguns recursos electrònics també permeten als membres de la UPV la connexió externa utilitzant la identificació electrònica (usuari i contrasenya de la UPV) mitjançant el Servei d'Identitat de RedIRIS (SIR).

Solament alguna base de dades i alguna revista electrònica necessiten usuari i contrasenya específic per accedir-hi: PoliBuscador > La meua biblioteca > Detalls personals

També pots accedir a La meua biblioteca des de la Intranet> Serveis > Serveis de Biblioteca.