- -

Page tree

L'índex d'impacte de les revistes en Scopus es pot consultar en la base de dades Scimago Journal Rank. 

Per a més informació, consulta la Biblioguia sobre Factor d'impacte i cites rebudes.