L'índex d'impacte de les revistes en Scopus es pot consultar en la base de dades Scimago Journal Rank.