- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Current »

Una vegada feta la matriculació, tens dues opcions:

¿ Triar un dels TFG/TFM disponibles en l’oferta general.

¿ Presentar una proposta de TFG/TFM avalada per un tutor o tutora.

Com seleccione un TFG/TFM de l’oferta general?

La Universitat Politècnica de València disposa del programa de gestió de TFG/TFM denominat EBRÓN, accessible a través de la teua intranet, on has de seleccionar el TFG/TFM que t’interesse. Una vegada has accedit al TFG/TFM, pots consultar el Manual de l’alumne per a l’oferta del TFG, que indica el procés que cal seguir i altres qüestions relacionades amb els requisits tècnics necessaris.

Quan s’obri el termini d’una oferta general, reps una notificació que t’indica el termini per a sol·licitar treballs entre els proposats sense assignar.

Quan més d’un estudiant opta pel mateix TFG/TFM, l’assignació es fa segons l’ordre en el qual cada sol·licitant ha efectuat la matrícula del TFG/TFM.

Una vegada feta l’assignació, reps una notificació perquè pugues consultar-ne el resultat.

En cas que no t’assignen un TFG/TFM, pots sol·licitar-ne un en la pròxima oferta general que es publique.

Què és i com presenta un TFG/TFM avalat per un tutor o tutora (concertat)?

És un TFG/TFM en què el títol i la temàtica han sigut conciliats amb un tutor o tutora i tots dos, estudiant i tutor, estan d’acord a desenvolupar aquest treball. En aquest cas no cal anar a l’oferta pública de TFG/TFM, i el tutor o tutora inclou el treball i les dades de l’estudiant en l’aplicació Ebrón en la convocatòria corresponent.

Quant de temps tinc per a sol·licitar un TFG/TFM?

Una vegada feta la matrícula en l’assignatura de TFG/TFM, el teu centre publica els terminis d’oferta per al curs actual. Així, depenent del centre, aquests terminis varien i pot haver-n’hi més d’un al llarg del curs. És important que consultes l’aplicació disponible en la intranet per a gestió de TFG/TFM (EBRÓN) i el correu electrònic, perquè t’arribarà un avís quan s’òbriga el termini d’oferta.

I si vull canviar el TFG/TFM?

El TFG/TFM assignat pel teu centre té una validesa de dos cursos acadèmics.

No obstant això, si abans d’aquesta data vols canviar el teu títol de TFG/TFM, pots fer-ho en l’aplicació disponible en la intranet per a gestió de TFG/TFM (EBRÓN). Si vols canviar de tutor o tutora i treball, has de sol·licitar-ho per escrit al teu centre d’estudis.

En els dos casos, la CAT (comissió acadèmica del títol) del teu centre estudia la petició i pren una decisió.

Fins quan em puc matricular del TFG/TFM?

La matrícula del TFG/TFM pot fer-se efectiva en qualsevol data del curs fins a trenta dies naturals després de la data màxima del lliurament d’actes del primer semestre.

Fins quan puc desmatricular-me del TFG/TFM?

Pots sol·licitar l’anul·lació de matrícula del TFG/TFM, sempre que no l’hages presentat a defensa, fins a trenta dies naturals després de la data de lliurament d’actes del primer semestre. A més, pots anul·lar-la si en acabar el curs no compleixes els requisits acadèmics que et permeten defensar el TFG/TFM (tenir les altres assignatures o crèdits superats).

Puc sol·licitar el reintegrament de taxes de la matrícula del TFG/TFM?

L’anul·lació de la matrícula del TFG/TFM no comporta devolució de taxes, llevat que no s’haja sol·licitat tema i tutor o tutora del treball, o quan el treball no puga presentar-se perquè no s’han superat els altres crèdits del títol.

 

  • No labels