- -

Page tree

Durant el primer any es cobra el 60% del que marque el conveni per a aquest lloc, i el segon, el 75%. Com pots veure, però, això és tan sols un percentatge, i la quantitat real que cobraràs dependrà molt de la quantitat que marque el conveni, que pot variar molt d’un conveni a un altre.

A més, no és obligatori per a les empreses aplicar aquest percentatge, et poden pagar el 100%, o fins i tot més si ets un professional atractiu per a ells.