- -

Page tree

El conveni es fa mentre estudies i encara no t’has titulat. Tens els drets i les obligacions del marc legal vigent per a aquests convenis de cooperació educativa basats en el teu projecte formatiu. Hi ha un màxim d’hores que pots fer durant els teus estudis, i el conveni comporta una borsa econòmica d’ajuda a l’estudi.

El contracte es realitza quan ja t’has titulat i has pagat les taxes. Tens els drets i les obligacions inherents a un treballador o treballadora: jubilació, desocupació, baixes, vaga, vacances, salari, protecció de dades privades, etc. Pot durar un màxim de dos anys; després o finalitza o es converteix en indefinit.