- -

Page tree

  • Para esment a les instruccions i/o al material que et donen.
  • Escolta i respecta les opinions de tots els participants.
  • Mostra’t col·laborador per resoldre el problema.
  • Participa activament i contribueix a fer que el grup aconseguisca el seu objectiu.
  • Normalment es busca gent cooperadora que sàpia treballar en equip; no rivalitzes en excés.
  • Evita la votació per a prendre decisions per majoria, procura arribar al consens.
  • Evidencia els teus dots diplomàtics i de persuasió.