- -

Page tree

Es recomana sinceritat mesurada, és a dir, no mentir en temes que siguen fàcilment detectables, però tampoc explicar els nostres defectes o punts febles a la primera oportunitat. Tracta de ser tan sincer com pugues.

El tema del sou és important, però cal que abans sàpies moltes més coses per a preguntar sobre aquest tema i valorar si et convé (les tasques que hauràs de dur a terme, si hi ha formació, el període de prova, quina responsabilitat hi tindràs, si hauràs de desplaçar-te, etc.). Si hi ha més d’una entrevista i en la primera no has vist la manera de fer la pregunta o no t’ho han explicat, fes-la en l’oportunitat següent.