- -

Page tree

  • Trencar el gel al començament de la prova.
  • Canalitzar la discussió i servir de guia per al grup (sense autoritarismes), intentant aconseguir un consens.
  • Resumir i traure conclusions abans de finalitzar.