- -

Page tree

Les dinàmiques de grup són entrevistes grupals. Consisteixen en una reunió en la qual es proposa un tema o un cas perquè el grup arribe a un acord en un temps determinat.

La reunió és observada pel personal tècnic que fa el procés de selecció, que a més avalua l’actuació de cada participant. Algunes dinàmiques poden simular situacions professionals, però en altres es plantegen dilemes o situacions fictícies.