- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Pots apuntar-te a totes les ofertes que t’agraden i els requisits de les quals cregues que compleixes, però en qualsevol cas nosaltres fem cerques en la nostra base de dades i ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos de les ofertes que ens van arribant per Dirempleo intermedia.

En el cas de Dirempleo en línia, SÍ QUE T’HI HAS D’APUNTAR TU, ja que no hi ha gestió per la nostra banda.