- -

Page tree

Normalment us donem un termini de 30 dies; les empreses solen marcar molta urgència i nosaltres som bastant ràpids en la gestió, de manera que en poques setmanes hauríeu de tenir-ne alguna notícia.

Algunes empreses es posen en contacte amb les candidatures per a informar-los que la selecció s’ha tancat, però això no sempre es fa.

Altres vegades ocorre que es guarden els currículums i us tenen en compte per a futures seleccions, però plantegeu-vos-ho només com una possibilitat.