- -
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

 

Els bibliotecaris t'ofereixen oferim respostes breus a consultes, assessoria sobre les bases de dades adequades per a les cerques i el seu ús, i ajuda en la localització de llibres, articles i altres documents.

Pots consultar les nostres biblioguies, fer la teua pregunta a través de La biblioteca respon o sol·licitar una sessió personalitzada de cerca d'informació.

 

 

Image Removed

Image Removed