- -

Page tree

L'Escola de Doctorat d'UPV ofereix una sèrie de cursos de contingut transversal per a doctorands. Aquests cursos s'impartiran en format on-line i no suposaran taxes addicionals a les de matrícula. La inscripció als cursos es farà des de l'aplicació de "Gestió de Tesi" entre setembre i desembre. Els cursos s'imparteixen en el segon semestre.

Els estudiants que es troben cursant crèdits de complements de formació dins d'algun dels programes podran participar en les activitats formatives de caràcter transversal.

Pots obtindre més informació sobre l'oferta de formació transversal en aquest enllaç.