- -

Page tree

Els patinets han d'estacionar-se fora de la biblioteca, en els llocs habilitats per a això (específics o, en cas de no haver-hi, en els aparcaments de bicicletes) tal com recull el Reglament de circulació i estacionament de la UPV

En el següent mapa podeu consultar els aparcaments de bicicletes i patinets al Campus de Vera. Així mateix, els aparcaments d'aquests vehicles al campus de Gandia es poden consultar en aquest mapa.


  • No labels