- -

Page tree

La norma de permanència d'estudis de doctorat contempla que un doctorand podrà sol·licitar la baixa (desvinculació) definitiva del programa, suposant això l'abandonament definitiu d'aquest.

Aquesta sol·licitud s'haurà de remetre a l'escola de doctorat, en un document dirigit a la Comissió Acadèmica del programa de doctorat, signat pel mateix estudiants i amb el vistiplau dels directors de la tesi.

L'estudiant que hagi sol·licitat de forma voluntària la seva desvinculació definitiva, podrà sol·licitar la seva admissió al mateix programa o en un altre, de la mateixa manera i en les mateixes condicions que qualsevol altre estudiant de nou ingrés. En cas de ser admès serà per al desenvolupament duna nova tesi, i en cap cas per donar continuïtat a la tesi abandonades. Les activitats realitzades amb anterioritat no quedaran registrades de forma automàtica al seu nou expedient.

  • No labels