- -

Page tree

El títol inicial de la tesi es dóna en registrar el pla de recerca de la tesi.

Un cop acceptat el pla de recerca per la comissió acadèmica del programa corresponent, hi haurà dues vies per proposar canvis a aquest títol:

A.- En fer l'informe anual sobre el Progrés de la tesi (al juny).

B.- En pujar el primer esborrany de la tesi (V1) abans de la proposta davaluats externs.

En tots dos casos es demanarà el vistiplau de la direcció de la tesi, i la comissió tindrà lopció dacceptar la proposta o de rebutjar-la.

  • No labels