- -

Page tree

El nou programa marc, Horitzó Europa (2021-2027), encara no està publicat en la seua versió definitiva, però podem avançar els seus principals efectes en la publicació dels resultats de la investigació finançada amb fons públics:

 • La publicació resultant haurà de depositar-se en obert en un repositori:
  • En la seua versió definitiva o postprint
  • Com a més tard en el mateix moment de la publicació en revista
  • Amb tota la informació necessària per a validar els resultats de la investigació
  • Amb les metadades completes
 • L’autor ha de conservar els suficients drets d’autor per a poder facilitar la publicació en accés obert, a més:
  • La publicació haurà de depositar-se amb llicència CC-BY o similar
  • Les metadades hauran de depositar-se amb llicència CC0
 • Només es podran presentar com a costos elegibles per a la publicació els destinats a publicar en revistes totalment obertes.
 • No labels