- -

Page tree

Qualsevol persona pot tramitar el BONO 30, encara que no forme part de la comunitat universitària abonant la taxa segons el col·lectiu al qual pertanya.