- -

Page tree


La condició de soci ofereix al titular els beneficis següents durant 30 dies naturals des del moment de donar-te d'alta:

  • Accés il·limitat al servei de reserva d’instal·lacions esportives.
  • Reserva preferent de 24 hores d’antelació respecte de la resta d’usuaris.
  • Accés sense taxa a les instal·lacions d’ús individual.
  • Accés sense taxa als programes En Forma i Aula Salut.
  • Accés preferent a les escoles esportives.
  • Accés sense taxa als programes de competicions internes.

Tots els programes en els quals es desitja participar han de començar i acabar dins del període de duració del BONO 30