- -

Page tree

Per a realitzar una citació correcta de les dades d'investigació es recomana:

  • Incloure una sèrie de dades mínimes: autoria, data, títol, tipus de recurs i identificador únic permanent.
  • Identificar unívocament les dades de recerca mitjançant un identificador d’objecte digital (DOI).
  • Citar cada conjunt de dades de forma independent.
  • Utilitzar DOI Citation Formatter: servei que genera les referències bibliogràfiques amb diferents estils de citació a partir del DOI de les dades d'investigació.

A continuació, es mostren alguns exemples de cites de dades de recerca:

  • Sallstrom, Nathalie; Goulas, Thanos; Martin, Simon; Engstrom, Daniel (2020): Additive Manufacturing of Highly Elastic Nanoclay-crosslinked Hydrogel with Self-healing Abilities. figshare. Dataset. https://doi.org/10.17028/rd.lboro.11793948.v1
  • Herrera, Carlos M. (2019), Complex long-term dynamics of pollinator abundance in undisturbed Mediterranean montane habitats over two decades, v2, Dryad, Dataset, https://doi.org/10.5061/dryad.5hq26p1
  • No labels