- -

Page tree

Són uns principis per a fer que les dades siguen localitzables, accessibles, interoperables i reutilitzables (findable, accessible, interoperable, reusable).

Normalment, les agències de finançament amb polítiques sobre les dades de recerca incideixen en la importància que les dades d'investigació siguen FAIR, per la qual cosa s’han de tenir en compte aquests principis durant la redacció del Pla de gestió de dades (PGD).

  • No labels