- -

Page tree

Es poden utilitzar llicències Creative Commons 4.0, com les CC0 i CC-BY. També és possible utilitzar llicències específiques per a dades  Open Data Commons.

Per a facilitar la selecció d'un tipus de llicència, tant per a dades com per a programes informàtics, es recomana la utilització de l'eina License Selector.

  • No labels