- -

Page tree

Segons l'OpenAIRE Research Data Management Briefing Paper, les dades han de depositar-se en un repositori de dades, segons l’ordre de preferència següent:

  1. Repositori temàtic de dades consolidat per a aquesta disciplina.
  2. Repositori institucional de dades.
  3. Repositori multidisciplinari de dades.
  4. Altres repositoris de dades.

Directoris com re3data.org i Fairsharing.org permeten localitzar repositoris de dades. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) va publicar unes Recomanacions per a seleccionar un repositori on depositar dades de recerca, amb una taula comparativa de repositoris de dades.

En RiuNet, el repositori institucional de la UPV, també es permet el depòsit de dades d'investigació provinents d'entitats o serveis de la UPV, així com projectes en els quals participen investigadores i investigadors de la UPV.

Més informació en la guia sobre Ciència Oberta i dades d'investigació.

  • No labels