- -

Page tree

El PGD és un document formal que ha de realitzar-se a l'inici de la investigació, en el qual es descriu la gestió que s'aplicarà durant el cicle de vida de les dades, des de la creació fins a la finalització del projecte de recerca.

Un PGD ha d'incloure la informació següent:

 • Determinar els requisits de l'entitat finançadora.
 • Identificar les dades que s'utilitzaran: tipologia, procedència, formats, etc.
 • Definir com s'organitzaran i gestionaran les dades: control de versions, nom de fitxers, etc.
 • Explicar com es documentaran les dades.
 • Descriure com s'assegura la qualitat de les dades.
 • Preparar una estratègia d'emmagatzematge i preservació de les dades.
 • Definir les polítiques de dades del projecte: propietat intel·lectual, tractament de dades sensibles i personals, etc.
 • Descriure com es difondran les dades: on, quines i quan es difondran, etc.
 • Assignar rols i responsabilitats.
 • Preparar un pressupost realista per a la gestió de les dades.

Hi ha nombroses eines i exemples que faciliten la redacció d'un PGD.

 • No labels