- -
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De: Àrea de Comunicació <comunicacion@upv.es>
Enviado el: domingo, 15 de marzo de 2020 17:10
Para: Comunidad universitaria <no-responda@upv.es>
Asunto: COVID-19: Resolució del rector / COVID-19: Resolución del rector

Benvolguda comunitat universitària,

Les circumstàncies actuals fan necessària l'adopció de mesures perquè el major nombre de treballadors i treballadores de la Universitat Politècnica de València romanguen en el seu domicili, i que es garantisca la prestació dels serveis essencials. Amb això es pretén, no sols la contenció de la propagació de la malaltia, sinó també garantir la continuïtat del servei de la UPV.

En aquest enllaç, trobareu la resolució per la qual s'estableixen mesures excepcionals en relació amb la jornada, permisos i organització del treball amb motiu del COVID-19:

http://www.upv.es/noticias-upv/documentos/11932-Resoluci_rector_upv_val.pdf

Estem en permanent contacte amb les autoritats sanitàries i governamentals per a actuar de manera coordinada davant l'estat d'alarma provocat per la crisi sanitària.

El vostre compromís per a ajudar als nostres conciutadans està sent excel·lent. En les últimes hores, he rebut nombroses propostes generoses i voluntàries del personal de la Universitat Politècnica de València. He informat a la Generalitat Valenciana i les iniciatives seran estudiades per diferents departaments. El president de la Generalitat Valenciana m'ha traslladat la seua gratitud per la col·laboració i la solidaritat que està rebent des de la UPV.

Com a rector, vull agrair enormement la labor que està exercint un bon nombre de companyes i companys durant aquests intensos dies. Una labor de coordinació en diversos fronts per a minimitzar els riscos en la salut individual i col·lectiva; i treballant pel millor desenvolupament de l'activitat acadèmica no presencial, perquè la formació curricular no es veja afectada.

Estic convençut que amb aquest comportament contribuirem a aconseguir que el nostre país supere la pandèmia.

Salutacions cordials,


Francisco José Mora Mas
Rector

----------------------------------------------------------
Estimada comunidad universitaria:

Las circunstancias actuales hacen necesaria la adopción de medidas para que el mayor número de trabajadores y trabajadoras de la Universitat Politècnica de València permanezcan en su domicilio, y que se garantice la prestación de los servicios esenciales. Con ello se pretende, no solo la contención de la propagación de la enfermedad, sino también garantizar la continuidad del servicio de la UPV.

En este enlace, encontraréis la resolución por la que se establecen medidas excepcionales en relación con la jornada, permisos y organización del trabajo con motivo del COVID-19:

http://www.upv.es/noticias-upv/documentos/11932-resolucin_rector_upv.pdf

Estamos en permanente contacto con las autoridades sanitarias y gubernamentales para actuar de forma coordinada ante el estado de alarma provocado por la crisis sanitaria.

Vuestro compromiso para ayudar a nuestros conciudadanos está siendo sobresaliente. En las últimas horas, he recibido numerosas propuestas generosas y voluntarias del personal de la Universitat Politècnica de València. He informado a la Generalitat Valenciana y las iniciativas van a ser estudiadas por diferentes departamentos. El president de la Generalitat Valenciana me ha trasladado su gratitud por la colaboración y la solidaridad que está recibiendo desde la UPV.

Como rector, quiero agradecer enormemente la labor que está desempeñando un buen número de compañeras y compañeros durante estos intensos días. Una labor de coordinación en diversos frentes para minimizar los riesgos en la salud individual y colectiva; y trabajando por el mejor desarrollo de la actividad académica no presencial, para que la formación curricular no se vea afectada.

Estoy convencido de que con este comportamiento contribuiremos a lograr que nuestro país supere la pandemia.

Saludos cordiales,


Francisco José Mora Mas
Rector

  • No labels