- -
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

En circumstàncies excepcionals, si la tesi té dades sensibles, bé perquè hi ha un acord de confidencialitat amb alguna empresa, o bé perquè es considera la possibilitat de generar patents, contacta amb l’Escola de Doctorat per a assegurar que a RiuNet NO es dona publicitat a cap dels aspectes que s’han de protegir (article 14.6 d’RD 99/2011 i article 11 de la Normativa d’Escola Doctorat de la Universitat Politècnica de València).