- -

Page tree

En circumstàncies excepcionals, si la tesi té dades sensibles, bé perquè hi ha un acord de confidencialitat amb alguna empresa, o bé perquè es considera la possibilitat de generar patents, contacta amb l’Escola de Doctorat per a assegurar que a RiuNet NO es dona publicitat a cap dels aspectes que s’han de protegir (article 14.6 d’RD 99/2011 i article 11 de la Normativa d’Escola Doctorat de la Universitat Politècnica de València).